Ove godine organizirali smo ljetno pokretno taborovanje za naše dječake i djevojčice, koje je provedeno od 12. - 19. kolovoza na lokaciji Novigrad na Dobri sa premještanjem u Selce i povratkom u Novigrad na Dobri. Pokret smo izveli Campagniolom AR-55, a putovali smo starim austrougarskim cestama: Karolinom, Rudolfinom i Lujzijanom. Naš gost ove godine na taborovanju bio je Antonio D., član HD - ogranak Rijeka. Po planu taborovanja savladali smo upoznavanje sa florom i faunom našega kraja i kraja kroz koji smo prolazili, pružanje prve pomoći, paljenje vatre, pripremu jednog obroka, orijentacijom i kretanjem po zemljovidu, kretanje po nepoznatom terenu, rukovanju šumskim alatom i dijelom vojne izobrazbe. Posjetili smo HE "Gojak", vozili se i upoznali sa radom patrole na patrolnom brodu pomorske granične policije, posjetili Aquarium u Crikvenici, prošetali Selcem i Crikvenicom, kupali se na moru i u r. Dobri. Ove godine gosti su nam bili članovi Gradskog društva Crvenog križa Karlovac, a upoznali su nas sa načinom pružanja prve pomoći uz praktičan rad. Po povratku iz Selca, taborovanje završavamo na taborskoj prostoriji u Novigradu na Dobri. Stekli smo puno novih prijatelja i prijateljica, puno toga naučili -  jer znanje je naše oružje.

SLIKE