U sklopu redovne obuke po našem Planu i programu, danas smo obišli Interventnu jedinicu policije u njihovoj bazi i upoznali se sa njihovom povijesnicom, upalili smo lampion za sve poginule pripadnike ove postrojbe, upoznali se sa njihovim djelokrugom rada uz film i praktične aktivnosti djelatnika sa pojedinom specijalnom opremom koju koriste u radu. Sa postrojbom nas je upoznao zapovjednik voda, g. Branko Milas. U PU Karlovačkoj dočekla nas je gđa. Anita Gračan i upoznala nas sa dijelom ove uprave.  Na ulazu u upravu, upalili smo lampion i prisjetili se poginulih policijskih djelatnika u Domovinskom ratu, a zatim smo obišli neke dijelove ove uprave. Posjetili smo u odjelu policije Pirotehničku službu gdje nas je voditelj odjela, g. Josip Krivačić upoznao sa MES i NUS koje se još uvijek mogu naći na terenu, kao i sa postupkom prilikom pronalaženja istih. Obišli smo i OKC, "srce" naše uprave, gdje se slijevaju svi podaci o događajima u našoj županiji, u smislu sigurnosti, a i šire. Sa radom Centra upoznao nas je g. Ranko Vukošić, voditelj smjene i njegov zamjenik g. Antun Švinger. Upoznali smo i krim. tehniku kojom raspolaže naša PU, te se upoznali sa radom krim. tehničara. Obišli smo i Odjel za upravne poslove gdje se izrađuju dokumenti za svakog pojedinca; osobne iskaznice, vozačke dozvole, putovnice, oružani listovi i registracije vozila. Svi naši nazočni članovi pratili su sve aktivnosti i puno toga novoga naučili. Zahvaljujemo se djelatnicima PU Klc. koji su nam to sve pokazali. Želimo im puno uspjeha u poslu i dobro zdravlje.

SLIKE