U suradnji s udrugom KA Urbani, organizirali smo projekciju dokumentarnog filma "Nebeski vitezovi slavonske ravni" o prvoj zračnoj potpori ZNG/HV na bojišnici oko Vukovara i u Vukovaru. O filmu su govorili brig./mir. Vladimir Rajtar - pilot i zapovjednik voda poljoprivredne avijacije, puk./mir. Josip Hrgović - pilot, ntp./mir. Josip Kardinal - pilot i oružar, i por. Robert Paradžik - pilot. Nakon projekcije filma, organizirana je prigodna tribina koju je vodila gđa. Andrea Štalcar Furač, a razvila se zanimljiva diskusija uz evociranje događaja nazočnih pilota iz razdoblja Domovinskog rata. Ovaj dokumentarni film je prvi o ovoj tematici. Stihove o Domovinskom ratu recitirao je g. Vladimir Halovanić, a priređena je i prigodna izložba maketa Maketarskog društva Kalovac. Očekujemo prezentaciju i drugo izdanje knjige "Nebeski vitezovi" autora brig./mir. Vladimira Rajtara.