Po redovnom programu, grupa naših članova obišla je dio utvrđanih fortifikacija iz razdoblja 2. svj. i Domovinskog rata. Napravili smo prve snimke i označili obiđene objekte za stvaranje kataloga istih, a temeljem odobrenja Konzervatorskog odjela ministarstva kulture u Karlovačkoj županiji. Članovi su uz druženje i boravak u prirodi marljivo uzimali podatke, bilježili i uređivali pronađene objekte na terenu, a nije nas ni dosadna proljetna kiša omela u tim aktivnostima. Sa ovom aktivnosti nastavljamo u narednom razdoblju.

SLIKE