Povijesna postrojba "Karlovački počasni vod ZNG-91." polako ali sigurno zauzima svoje mjesto i prostor u moru Udruga, kako u gradu Karlovcu, tako i Karlovačkoj županiji, pa i šire. Ova jedinstvena dragovoljna, vanstranačka postrojba, osnovana je 2005. godine a registrirana kao Udruga građana, 05. prosinca 2006. godine.

Cilj udruge je:
- Dragovoljna, vanstranačka, povijesna udruga građana,
- Okuplja mladiće i djevojke, osnovnoškolce, srednjoškolce, studente i zaposlene od 13/14. do 25/26. godina života a i kasnije ako to žele,
- Udruga je samostalna i djelovala je u sklopu "Muzejske zbirke naoružanja Domovinskog rata",
- Sjećanje na 19 njihovih vršnjaka iz karlovačke županije, od kojih su 4 dala živote na Oltar domovine u Domovinskom ratu.

Zadatak Udruge je:
- Prikupljanje, izučavanje, organizacija i prezentacija povijesne građe, tradicija i simbola vojne povijesti grada Karlovca i karlovačke županije,
- Očuvanje pozitivnih vrijednosti Domovinskog rata i sudjelovanje na kulturnim, prosvjetnim, športskim, turističkim, crkvenim, gospodarskim i drugim manifestacijama,
- Nastavak tradicije Zbora narodne garde (ZNG) i dragovoljaca iz razdoblja početka Domovinskog rata,
- Obogaćivanje turističke ponude i znamenitosti grada Karlovca i karlovačke županije,
- Suradnja sa drugim povijesnim i sličnim Udrugama.

Udruga ispunjava sadržaj:
- Okupljanje i ustrojavanje pripadnika PP "KPV ZNG-91.",
- Uniformiranje pripadnika PP "KPV ZNG-91." u odore Hrvatske vojske iz razdoblja Domovinskog rata,
- Savladavanje predviđenog Plana i programa izobrazbe i obuke uz boravak u prirodi kao i usklađenost sa prirodom,
- Savladavanje fizičke i psihičke izobrazbe uz timski rad,
- Upoznavanje grada, županije i naše domovine,
- Sudjelovanje na prigodnim obljetnicama vezanim uz značajnije datume iz razdoblja Domovinskog rata,
- Sudjelovanje na vjerskim svetkovinama,
- Sudjelovanje na protokolarnim i prigodnim propagandnim turističkim, gospodarskim, športskim i drugim promidžbama grada i županije,
- Sudjelovanje na raznim počastima i protokolima vezanim uz Domovinski rat,
- Njegovanje, razvijanje i prezentacija moralnih, časnih, domoljubnih i etičkih značajki svakog pojedinca, pripadnika PP "KPV ZNG-91.".

Opis rada i djelovanja:
Pripadnici ove postrojbe savlađuju predviđeni "Plan i program izobrazbe i obuke" koji je usklađen sa Priručnikom za vođe patrola izviđača i planinki SIH-a, "Javorovi listovi" (Zagreb - 08.), naravno, sa posebnostima ove postrojbe. Savladavanje Plana i programa odvija se u prirodi i u skladu s prirodom. Predviđenim Planom i programom pripadnici postrojbe upoznaju i provode:

- Domovinsku,
- strojevu,
- taktičku,
- tjelesnu izobrazbu,
- nastavu gađanja i
- opće propise

u sklopu ZNG izobrazbe a program Izviđača podrazumijeva:
- razvoj duhovnih vrijednosti (vjerski blagdani i neki posebni dani kroz godinu, sakralne građevine, i sl.),
- izletništvo, orijentacija i kretanje u prirodi (organizacija izleta, kompas, zemljovid, skica terena, dnevnik puta i sl.),
- izviđanje i traganje (određivanje udaljenosti, maskiranje, posmatranje i izbor mjesta posmatrača, putni znakovi, čitanje tragova, optički instrumenti i sl.),
- taborovanje (šatori, čvorovi, izrada zaklona, vatra, alati, patenti, voda, pješačenje i sl.),
- signalizacija i veza (šifrirana pisma, prometni znakovi, semafor, Morse, Internet i sl.),
- prehrana u prirodi (voda, higijena, priprema hrane, prehrana u prirodi i sl.),
- meteorologija i zaštita od prirodnih nepogoda ( vrijeme, predviđanje vremena, zaštita od prirodnih nepogoda, šatorsko krilo, zaštita od požara i sl.),
- biljni i životinjski svijet (životinje, biljke, drveće, ljekovito bilje, endemske vrste i sl.),
- ekologija i zaštita prirode (otpad i recikliranje, kućice za ptice, ekološke opasnosti, uređenje izvora i sl.),
- tjelesna kultura i zdravlje (pružanje prve pomoći, tjelesne aktivnosti i sportovi, štetne navike, prehrana i sl.),
- rad i štednja (rad i štednja na izletima i patrolama, humanitarni rad i sl.),
- kulturno-zabavne aktivnosti ( pristojno ponašanje, pjesme, glazba, tradicije našeg kraja, taborske vatre, igre, izrada prigodnog predmeta i sl.).

Svi pripadnici PP "KPV ZNG-91." uče se timskom radu, fizičkim i psihičkim naporima, kao i savladavanju raznih životnih iznenađenja, podređujući probleme svojim potrebama. Pored redovne obuke i izobrazbe, sudjeluje se na prigodnim obljetnicama vezanim uz značajnije datume iz razdoblja Domovinskog rata, sudjelovanjem na kulturnim, prosvjetnim, športskim, crkvenim, turističkim, gospodarskim i drugim manifestacijama i priredbama. Postrojba sudjeluje u raznim počastima i protokolima vezanim uz Domovinski rat uz organizaciju izložbi, predavanja, prezentacija, smotri, vježbi i sl. Svojim programom kao i svojom sveukupnom djelatnošću, promiče ostvarivanje najviših vrednota ustavnog poretka, slobodu, jednakost, nacionalnu ravnopravnost, mirotvorstvo, socijalnu pravdu, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavinu prava i demokratski višestranački sustav, čuva moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine.

Ustrojbena cjelina:

STOŽER VODA
Predsjednik,
Dopredsjednik,
Zapovjednik,
Prvi dočasnik,
Zapovjed. 1. desetine,
Zapovjed. 2. desetine,
Zapovjed. 3. desetine.

1. DESETINA
2. DESETINA
3. DESETINA

Opis amblema postrojbe:

Povijesna postrojba "Karlovački počasni vod ZNG-91." rabi originalni amblem okruglog oblika, s prevladavajućom svijetlo zelenom bojom, u sredini amblema je povijesna Karlovačka zvijezda u kojoj se nalazi povijesni Hrvatski grb, koji nosi orao raširenih krila a simbolizira snagu, čvrstinu i odlučnost. Ispod povijesne Karlovačke zvijezde nalaze se puška koja simbolizira vojnu postrojbu i pero koje simbolizira stjecanje znanja. Ispod povijesne Karlovačke zvijezde, a između pera i puške, smještena je lenta sa natpisom "ZNG", a označava poveznicu sa dragovoljcima iz razdoblja početka Domovinskog rata - Zbor narodne garde. Po obodu kruga amblema za sada se nalazi natpis "P.P. Karlovački počasni vod", koji će se u dogledno vrijeme skinuti a to mjesto biti će popunjeno hrvatskim pleterom koji se sada nalazi samo u naznakama. Amblem se nosi na lijevom rukavu maskirne odore koja je isto poveznica sa pripadnicima prvih postrojbi iz razdoblja Domovinskog rata. Čast i ponos je nositi ovu odoru ali to ne mogu svi koji bi to i željeli, jer se savlađuje određeni Plan i program izobrazbe a to je selektivno. No, za sve zainteresirane imamo mjesta kako bi se okušali i provjerili svoje sposobnosti. Dođi i iskušaj svoju sposobnost!