17. ožujak - sastanak Zbora voda u Domu OSRH "Zrinski" u 08:30 sati, obvezni svi nazočiti. Nakon sastanka obuka po planu od 03. ožujka. Tko se želi isključiti, neka donese odoru na razduženje.

 

U subotu, 3. ožujka, priključili smo se sada već tradicionalnom Križnom putu kroz šumu Kozjaču, od crkve na Švarči, "sv. F. Ksaverskog" do našeg nacionalnog svetišta "sv. Josipa" na Dubovcu. Križni put je ove godine bio u organizaciji Karlovačkog dekanata, a vodio ga je osobno  preč. Ivan Norbert Koprivec, dekan, sa još tri svećenika. Pretpostavlja se, da je u šumi Kozjača, predio zvan "Jamadol", pobijeno nakon 2. sv. rata više tisuća zatvorenika i zarobljenika, koje su streljali partizani, a koji su bili zatočeni u "Francuskom magacinu", danas kod "Karlovačke pivovare" na Dubovcu. Područje ovih grobnica još se istražuje, pa se i mi uključujemo u tu nakanu kako bi sve žrtve bile eshumirane i dostojno pokopane.

SLIKE

 

Pri obilježavanju obljetnice smrti Dr. Ante Starčevića, članovi Hrvatskog domobrana - ogranak Rijeka, posjetili su grob Dr. A. Starčevića u Šestinama i nazočili sv. misi u Zagrebačkoj katedrali, a u povratku posjetili su Muzejsku zbirku naoružanja Domovinskog rata na Turnju i zapalili lampion za poginule branitelje Karlovačkog kraja. O izloženim eksponatima u Muzeju, borbenoj crti na Turnju i događajima iz razdoblja Domovinskog rata upoznao ih je brig./mir. Dubravko Halovanić, a o djelovanju naše postrojbe, gđica Dijana Nikolić. Naši gosti bili su zadovoljni i puni zahvale za saznanje o Domovinskom ratu na karlovačkom prostoru i radu naše postrojbe na očuvanju sjećanja o Domovinskom ratu.

SLIKE

 

- nazočili smo obilježavanju obljetnice pogibije branitelja gvozdanskog iz 1578. godine, srednjovjekovne kovnice novca hrvatskih kraljeva, koju su nakon duge opsade osvojili osmanlijski osvajači

- hrabri hrvatski branitelji radije su svi izginuli nego se predali osvajačima, 14. siječnja 1578. godine

SLIKE